Center

Center har eksistert siden 1941 da rullen ble lansert. Rullen er sjelen i varemerket – rull av en runde, og by de andre!