Brand Manager i Cloetta

Navn: Ann Cathrin Irgens                                            AC har jobbet som Brand Manager for kategorien «Enjoyment» i Cloetta i 5 år.